วันพุธ ถือเป็นวิเศษสำหรับโรงพยาบาลตากสิน เพราะไทยซิกข์อาสา จากชมรมไทยซิกข์ กลุ่มนี้จะลางานและร่วมกันนำ อาหาร ขนม และน้ำดื่มฯ ไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนที่มารับบริการที่โรงพยาบาลกันครับ E very Wednesday Morning #ThaiSikhLangar volunteers serve langar(free meal) at Taksin Hospital

India and Thailand, located in each other’s extended neighborhood, share a maritime boundary in the Andaman Sea. India’s bilateral relations with Thailand are rooted in history, age-old social and cultural…