#HoliRangotsavBangkok2018 ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองวันสงกรานต์ของชาวอินเดียที่เราเรียกกันว่าHoli Rangotsav เป็นการเล่นด้วยสีฝุ่นที่ทำจากสมุนไพรต่างๆ และนำมาป้ายหรือสาดใส่กัน งานนี้จัดขึ้นที่ Oasis Arena SHOW DCในวันที่ 11 มีนาคม 2018 เวลา 10.00 นถึง 17.00น ในงานจะมี สีจำหน่าย โดยที่ผู้ที่ลงทะเบียน จะได้ส่วนลด 10% ส่วนนักศึกษา เมื่อโชว์ บัตรนักศึกษา จะได้ส่วนลด 20% ขอเรียนเชิญทุกท่าน มาร่วมสนุกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น…