คุณแอน มิตรชัย นักร้องชาวไทยและเป็นที่รู้จักดีในฐานะ ‘ราชินีลิเก’ (การแสดงพื้นบ้านของไทย) ขับร้อง ภาจัน ‘ไวษณพ จานา โต’ภาษาคุชราตีเพื่อรำลึกถึงท่านบาปู@150 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของไทยทรงสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเหมือนกับแนวคิดของคานธี. — Narendra Modi (@narendramodi) October 30, 2018 คุณแอน มิตรชัย นักร้องชาวไทยและเป็นที่รู้จักดีในฐานะ ‘ราชินีลิเก’ (การแสดงพื้นบ้านของไทย) ขับร้อง ภาจัน ‘ไวษณพ จานา โต’ภาษาคุชราตีเพื่อรำลึกถึงท่านบาปู@150 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของไทยทรงสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง…